visa ưu tiên SVP

Cập nhật danh sách các trường được Visa ưu tiên – 23/11/2014

Visa Ưu Tiên – Các chương trình Advanced Diploma được duyệt SVP

Thông tin mới nhất từ Bộ Di trú Úc, đã có thêm nhiều trường được chứng nhận SVP – Visa ưu tiên cho các chuyên ngành Advanced Diploma. Kể từ ngày 23/11/2014, sinh viên – học sinh Việt Nam có thể nộp hồ sơ xin đi du học các chương trình Advanced Diploma và sinh viên sẽ được xét VISA theo dạng Visa ưu tiên. Đây là một thông tin rất hữu ích và đáng mừng cho sinh viên – học sinh Việt Nam, sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho các bạn khi muốn du học Úc.

Dưới đây là danh sách mới nhất các trường đã được xét duyệt SVP kể từ ngày 23/11/2014.

http://www.comlaw.gov.au/Details/F2014L01511 

Thế nào là Visa ưu tiên

VISA ưu tiên là visa dành cho các học sinh tham gia nhập học vào các trường uy tín được Bộ Di trú Úc công nhận cho các chương trình Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sỹ và Tiến sỹ.

Điểm thuận lợi:

– Không cần chứng minh tài chính

– Thời gian xử lý VISA nhanh chóng

– Tỷ lệ được cấp VISA rất cao

Từ ngày 24/03/2012, chính phủ Úc đã thông qua hệ thống xét VISA ưu tiên – SVP viết tắt của Streamline Visa Processing. Qua đó, đã có 41 trường tại Úc đã tham gia vào hệ thống trên, sinh viên khi đăng ký theo học các khóa học cử nhân hay thạc sỹ của các trường nằm trong hệ thống SVP sẽ không cần nộp hồ sơ chứng minh tài chính khi làm hồ sơ xin Visa đi du học. Nói cách khách, việc kiểm tra tình hình tài chính của sinh viên sẽ do trường thực hiện, nếu trường thấy sinh viên có đủ khả năng tài chính để hoàn thành khóa học, trường sẽ cấp LO và CoE cho sinh viên và sau đó Lãnh sự quán sẽ xét hồ sơ sinh viên theo dạng SVP – VISA ưu tiên.

(Chú ý: Trong quá trình xét duyệt hồ sơ dạng SVP, mặc dù sinh viên không phải kèm theo các hồ sơ tài chính nhưng Lãnh sự quán vẫn có quyền yêu cầu sinh viên cung cấp bằng chứng về tình hình tài chính của gia đình)

Tìm hiểu thêm về du học Úc tại đây

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela