Úc là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục phát triển nhất thế giới. Ngoài 43 trường đại học được chính phủ công nhận, có rất nhiều học viện chuyên khoa khác cung cấp các khóa học được phê duyệt ở bậc giáo dục đại học và sau đại học.

Học bổng du học Úc

Học bổng du học Úc

Tại UniLink, bạn có thể xin học bổng từ các chương trình học bổng du học Úc, của chính phủ Úc, của chính phủ Việt Nam hoặc của các trường Úc.
Hệ thống văn bằng Úc

Hệ thống văn bằng Úc - AQF

Thông tin cơ bản về hệ thống giáo dục, văn bằng tại Australia - Úc. Hệ thống Văn Bằng Úc - Australian Qualification Framework (AQF)