Thông tin hữu ích Singapore: Nơi bạn tìm thấy những thông tin lý thú về kinh tế, văn hóa và giáo dục của đất nước mệnh danh là Con Rồng Châu Á.

Trường Nhà hàng Khách sạn SHRM: Final year Top up Degree

Trường Nhà hàng Khách sạn SHRM - Chương trình Final Year Top Up Degree dành cho sinh viên đã tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên muốn liên thông đại học.
trải nghiệm một ngày làm du học sinh tại SHRM

Trải nghiệm một ngày làm du học sinh tại SHRM Singapore

Nhận lời mời dự lễ Grand Opening khai trương cơ sở mới, UniLink có cơ hội trải nghiệm một ngày làm du học sinh tại SHRM vào đầu năm 2015.