Form đăng ký du học Úc

Danh sách toàn bộ các trường Đại học tại Úc

Các trường Đại học tại Úc

Khối thịnh vượng chung Đạo luật Hỗ trợ giáo dục đại học 2003 đề ra ba nhóm các nhà cung cấp Giáo dục đại học ở Úc là: Các trường Đại học, các tổ chức giáo dục đại học tự công nhận, và cơ sở giáo dục đại học tiểu bang và vùng lãnh thổ được công nhận. Sinh viên học tập tại cả ba nhóm các nhà cung cấp giáo dục trên đều có đủ điều kiện để vay Phí giáo dục đại học, một khoản vay để trang trải các khoản chi phí và lệ phí học tập cũng như sinh hoạt.

các trường đại học tại Úc

Sau đây là danh sách các trường Đại học tại Úc:

Trường Viết tắt Bang
ACU Queensland
ANU Canberra
Bond Queensland
Carnegie Mellon University – Australia South Australia
CQU Queensland
CDU Northern Territory
CSU New South Wales
CURTIN Western Australia
Deakin Victoria
ECU Western Australia
FEDUNI Victoria
FLINDERS South Australia
GRIFFITH Queensland
JCU Queensland
LATROBE Victoria
MACQUARIE New South Wales
MONASH Victoria
MURDOCH Western Australia
QUT Queensland
RMIT Victoria
SCU New South Wales
SWINBURNE Victoria
University College London South Australia
ADELAIDE South Australia
CANBERRA Canberra
University of Divinity Victoria
MELBOURNE Victoria
UNE New South Wales
UNSW New South Wales
NEWCASTLE New South Wales
UNDA Western Australia
UQ Queensland
UniSA South Australia
USQ Queensland
SYDNEY New South Wales
UTAS Tasmania
UTS New South Wales
USC Queensland
UWA Western Australia
UWS New South Wales
UOW New South Wales
Torrens University Australia South Australia
VU Victoria

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC UNILINK

  • Địa chỉ: Lầu 5, Cao ốc 55-57 Nguyễn Văn Giai, P.Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0903.247.707
  • Điện thoại: 08.6278.1207  |  08.6278.1161
  • Email: info@unilink.edu.vn
  • Website: http://unilink.edu.vn/

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela