Học bổng Navitas

Du học Úc – Tổng hợp Học bổng Navitas 2017-2018

Học bổng Navitas – Giới thiệu Navitas

Navitas hợp tác với các đối tác có uy tín ở các nước khác nhau trên thế giới để cung cấp các chương trình tại nước sở tại, giúp sinh viên chuẩn bị cho cuộc sống và việc học tập ở nước ngoài trước khi họ rời khỏi nhà. Các chương trình này bao gồm học tiếng Anh, chương trình dự bị đại học, chương trình chuyển tiếp năm thứ nhất và chương trình dự bị thạc sỹ.

Học bổng Navitas – Danh sách các học bổng và điều kiện 2017-2018

Sinh viên Việt Nam theo học các chương trình của Navitas sẽ có cơ hội nhận được một trong các học bổng Navitas sau đây:

1. Học bổng Navitas Early Bird trị giá A$4000: Dành cho các sinh viên nhập học các chương trình của Navitas trong học kỳ tháng 2/2018.

2. Học bổng trường Eynesbury:  Dành cho các sinh viên nhập học các chương trình của trường Eynesbury kỳ học tháng 10/2017  hoặc tháng 3/2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỌC BỔNG ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG
Diplomas – Đại học Adelaide UniSA 10 tuần học tiếng Anh miễn phí N/A
Diplomas – Đai học Adelaide 20% học phí 6.5 GPA
Dự bị đại học Foundation Studies Program (FSP) – Đại học Adelaide UniSA 30% học phí 8.0 GPA
High School – Lớp 11 30% học phi 8.0 GPA và IELTS 5.5
High School – Lớp 10 30% học phí
50% học phí
7.5 GPA
8.5 GPA
IELTS 5.5

3.  Học bổng SIBT trị giá A$2500:  Dành cho các sinh viên nhập học các chương trình của trường SIBT kỳ học tháng 10/2017 hoặc tháng 2/2018

4.  Học bổng Deakin STEM – 20% tổng học phí: Dành cho sinh viên Việt Nam tốt nghiệp chương trình của trường Deakin College với mức điểm 65% trở lên và đủ điều kiện nhập học vào chương trình Bachelor của Đại học Deakin. Áp dụng cho kỳ học tháng 2/2017 và tháng 3/2018.

5. Học bổng trường La Trobe Sydney: Áp dụng cho kỳ học tháng 11/2017

Chương trình

Học bổng Điều kiện

Trị giá học bổng

Bachelor of Business/ Bachelor of International Business

15%

GPA 12: 7.5

A$3975/năm

20%

GPA 12: 8.0

A$5300/năm

25%

GPA 12: 8.5

A$6625/năm

Bachelor of Accounting

15%

GPA 12: 7.5

A$4050/năm

20%

GPA 12: 8.0

A$5400/năm

25%

GPA 12: 8.5

A$6750/năm

Bachelor of Information Technology

15%

GPA 12: 7.5

A$4275/năm

20%

GPA 12: 8.0

A$5700/năm

25%

GPA 12: 8.5

A$7125/năm

 

Master of Professional Accounting

15%

GPA 65%

A$4725/năm

20%

GPA 70%

A$6300/năm

25%

GPA 75%

A$7875/năm

 

15%

GPA 65%

A$4650/năm

Master of Management

(Project Management)

20%

GPA 70%

A$6200/năm

 

25%

GPA 75%

A$7750/năm

 Ghi chú: Sinh viên đã tốt nghiệp lớp 12 với điểm trung bình 7.5 trở lên và đã kết thúc năm nhất đại học vẫn đủ điều kiện để nhận học bổng chương trình Bachelor.

Danh sách các trường Đại học nằm trong khối Navitas tại Úc

TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾP THÀNH PHỐ
Curtin College Curtin University Perth
PIBT Edith Cowan University Perth
Eynesbury University of Adelaide hoặc University of South Australia Adelaide
SAIT University of South Australia Adelaide
La Trobe Melbourne La Trobe University Melbourne
Deakin College Deakin University Melbourne
NIC University of Newcastle Newcastle
Griffith College Griffith University Brisbane
SIBT Western Sydney University Sydney (CBD)
Western Sydney University College Western Sydney University Sydney (Parramatta)
La Trobe Sydney University La Trobe University Sydney
UC College Canberra University Canberra

Các lý do học chương trình chuyển tiếp đại học của Navitas

  • Cải thiện các kỹ năng tiếng Anh, điều rất quan trọng và cần thiết cho việc học đại học ở Úc.
  • Có sự chuẩn bị trước để hội nhập cuộc sống và việc học tập tại các trường đại học ở Úc.
  • Navitas cung cấp các chương trình dự bị đại học và năm đầu tiên vào các chương trình đại học tại Úc. Chương trình dự bị của Navitas cho phép sinh viên chuyển tiếp vào các trường đại học danh tiếng ở ÚC

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela