Học bổng Navitas

Du học Úc – Tổng hợp Học bổng Navitas 2019

Học bổng Navitas – Giới thiệu Navitas

Navitas hợp tác với các đối tác có uy tín ở các nước khác nhau trên thế giới để cung cấp các chương trình tại nước sở tại, giúp sinh viên chuẩn bị cho cuộc sống và việc học tập ở nước ngoài trước khi họ rời khỏi nhà. Các chương trình này bao gồm học tiếng Anh, chương trình dự bị đại học, chương trình chuyển tiếp năm thứ nhất và chương trình dự bị thạc sỹ.

Học bổng Navitas – Danh sách các học bổng và điều kiện năm 2019

Trường Học bổng Khóa học
Giá trị
Intake Điều kiện
Eynesbury

(Adelaide)

Eynesbury scholarship High school – lớp 10 30% và 50% July 2019 – GPA: 7.0 – 8.5
High school – lớp 11 30% July 2019 – GPA: 8.0
Foundation 30% Apr-2019

Oct-2019

– GPA: 8.0
Diploma of The University of Adelaide 20% Mar-2019

June-2019

Oct-2019

– GPA: 6.0
English scholarship 10 tuần $4,000AUD – Dành cho sinh viên đăng ký học University of Adelaide hoặc UniSA.
Deakin College

(Melbourne)

Vietnam Merit scholarship Foundation + Bachelor; và Diploma + Bachelor $1500AUD + $1500AUD June-2019

Oct-2019

 

– Tùy trường hợp xem xét

 

Foundation + Diploma + Bachelor $3000AUD + $1500AUD
Vietnam Excellence Scholarship Foundation/Diploma

 

20% 2019 -Đăng ký học khóa Foundation hoặc Diploma trong năm 2019

-GPA 8.0

La Trobe Sydney

(Sydney)

College Excellence scholarship Bachelor & Master 15%- 25% 2019 La Trobe Foundation: GPA 65% được học bổng 15%; GPA 75% được học bổng 20%; GPA 85% được học bổng 25%.

 

La Trobe Diploma: GPA 65% được học bổng 15%; GPA 70% được học bổng 20%.

 

Bachelor: GPA 7.5 được học bổng 15%; GPA 8.0 được học bổng 20%; GPA 8.5 được học bổng 25%.

Master: GPA 6.5 được học hổng 15%; GPA 7.0 được học bổng 20%; GPA 7.5 được học bổng 25%.

 

ECC College

 

English scholarship 10 tuần tiếng Anh $4,300 AUD 2019 – Học pathway từ ECC lên ECU.

 

SAIB College English scholarship 10 tuần tiếng Anh $4,000 AUD 2019 – Học pathway từ SAIBT lên UniSA.
WSU SCC

(Sydney)

 

 

 

 

 

 

International Student Bursary

 

 

 

 

Toàn bộ khóa học A$3,000 Jan, Mar, Apr, Jun & Jul 2019
International Student Scholarship Undergraduate A$10,000 hoặc A$5,000

 

Postgraduate A$7,500 hoặc A$5,000
Follow-on Scholarship A$2,000 -Sinh viên SIBT chuyển tiếp lên WSUSCC.

 Học bổng Navitas – Học bổng của các trường đại học đối tác

Curtin University CRL Merit Scholarship Bachelor 10% học phí và tối đa là A$4,000 2019 -Hoàn thành chương trình Diploma tại Curtin College với GPA 75%.

-Học đủ 100 credit points mỗi học kỳ tại Curtin University.

Edith Cowan University Pathway Scholarship Bachelor 20%

 

2019 -Hoàn thành toàn bộ các môn học tại ECC
International Master Scholarship Master 20%. 2019
Deakin University STEM Bursary Bachelor 20% Tốt nghiệp trước học kỳ 3, 2021 – GPA 65%.

– Đăng ký học các ngành về Engineering, Environment, Information Technology, hoặc Science.

University of Newcastle Faculty of Science Global Student Scholarship Bachelor $5000 AUD mỗi năm 2019 -Hoàn thành chương trình Foundation tại NIC và đạt điểm trung bình trở lên.
UniSA Vice-Chancellor’s International Excellence Scholarship Bachelor Lên đến  50% cho 4 năm 2019 – GPA 85%.

– Chỉ dành cho sinh viên Eynesbury College chương trình Foundation.

International Merit Scholarships Học bổng 25% cho năm nhất – GPA 65%.

– Chỉ dành cho sinh viên Eynesbury College chương trình Foundation.

The University of Adelaide -Học bổng 25% dành cho  sinh viên Eynesbury College đạt GPA 85% và vào học tại The University of Adelaide

Các lý do học chương trình chuyển tiếp đại học của Navitas

  • Cải thiện các kỹ năng tiếng Anh, điều rất quan trọng và cần thiết cho việc học đại học ở Úc.
  • Có sự chuẩn bị trước để hội nhập cuộc sống và việc học tập tại các trường đại học ở Úc.
  • Navitas cung cấp các chương trình dự bị đại học và năm đầu tiên vào các chương trình đại học tại Úc. Chương trình dự bị của Navitas cho phép sinh viên chuyển tiếp vào các trường đại học danh tiếng ở ÚC

Thông tin liên hệ Tư vấn Du học UniLink

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela