Logo Đại học Curtin Singapore

Học bổng Đai học Curtin Singapore 2018 trị giá 100% học phí dành cho sinh viên Việt Nam ore kỳ nhập học tháng 02/2018

Thông tin chi tiết Học bổng Đại học Curtin Singapore 2018

  • Số lượng học bổng: 1 học bổng 100% và 2 học bổng 50% học phí 1 năm học
  • Học bổng chỉ áp dụng cho sinh viên mới nhập học học kỳ tháng 02/2018 tại trường Đại học Curtin Singapore
  • Thời hạn nộp hồ sơ: 05/01/2018
  • Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào ngày 10/01/2018
  • Học bổng không bao gồm các phụ phí khác ngoài học phí.

Điều kiện nộp hồ sơ Học bổng Đại học Curtin Singapore 2018

  • Học hết lớp 11 hoặc 12 với GPA từ 7.0 trở lên
  • Vượt qua bài kiểm tra điều kiện
  • Sinh viên phải đủ điều kiện nhập học các khóa học tại Đại họ Curtin Singapore
  • Nộp đầy đủ hồ sơ trong thời hạn cho phép

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela