ECU Logo

Đại học Edith Cowan (ECU)  luôn không ngừng đổi mới trong cách giảng dạy, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Các lớp học được thiết kế theo mô hình thực tiễn nhất nhằm hỗ trợ sinh viên cập nhật xu thế hiện đại, kĩ năng nghề nghiệp 1 cách thực tế để áp dụng ngoài xã hội. Chính vì lẽ đó mà ECU luôn được các nhà tuyển dụng đánh gia cao về chất lượng đầu ra của sinh viên, mức lương khởi điểm của họ được đánh giá 5 sao bởi Good University Guide năm 2019.

Học bổng Đại học ECU

Học bổng International trị giá lên đến AUD27,200

Áp dụng cho sinh viên đáp ứng các điều kiện sau:

 • Sinh viên đăng kí khóa học bậc Cử nhân/ Thạc sĩ tại ECU năm 2019 – 2020 (áp dụng cho tất cả các khóa học)
 • Sinh viên là người Việt Nam
 • Sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào
 • Học bổng sẽ được áp dụng cho toàn khóa học

Học bổng International UG  giá trị lên đến AUD23,120

Áp dụng cho sinh viên đáp ứng các điều kiện sau:

 • Sinh viên đăng kí khóa học Tiếng anh + Cử nhân tại ECU năm 2019 – 2021 (áp dụng cho tất cả các khóa học)
 • Sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào
 • Học bổng sẽ được áp dụng cho toàn khóa học

Học bổng International Masters trị giá lên đến AUD12,500

Áp dụng cho sinh viên đáp ứng các điều kiện sau:

 • Sinh viên đăng kí khóa học Tiếng anh + Thạc sĩ hoặc Thạc sĩ năm 2019 – 2021 (áp dụng cho tất cả các khóa học)
 • Sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào
 • Học bổng sẽ được áp dụng cho toàn khóa học

Học bổng Pathway trị giá lên đến AUD16,560

Áp dụng cho sinh viên đáp ứng các điều kiện sau:

 • Sinh viên đăng kí khóa học Tiếng anh + Cao đẳng + Cử nhân năm 2019 – 2021 (áp dụng cho tất cả các khóa học)
 • Sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào
 • Học bổng sẽ được áp dụng cho toàn khóa học

Học bổng Early Acceptance trị giá AUD1,000

Áp dụng cho sinh viên đáp ứng các điều kiện sau:

 • Áp dụng cho tát cả các sinh viên nộp vào trường ECU
 • Sinh viên được nhận vào trước ngày 28/04/2019
 • AUD1,000 được áp dụng vào kì học thứu 2 của sinh viên

Học bổng Accommodation  trị giá 50%

Áp dụng cho sinh viên đáp ứng các điều kiện sau:

 • Sinh viên đăng kí 22 hoặc 44 tuần tại khu học xá Mount Lawley
 • Là sinh viên của Đại học Edith Cowan hoặc Cao đẳng Edith Cowan
 • Chỉ áp dụng tại Đại học Edith Cowan năm 2019
 • Số lượng có hạn, cần đăng lí sớm để giữ suất học bổng

Thông tin liên hệ Tư vấn Du học UniLink

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela