Western Sydney University

Đại học Western Sydney – Giới thiệu

 • Top 2% trường đại học hàng đầu thế giới (Times Higher Education 2018).
 • Thuộc top 100 trường đại học thành lập dưới 50 năm tốt nhất thế giới.
 • Chất lượng cơ sở vật chất, đào tạo 5 sao (QS Top Universities 2018).
 • Số 1 về mức độ hài lòng của nhân viên tại Sydney.

Học bổng Đại học Western Sydney

WESTERN SYDNEY INTERNATIONAL BURSARY – UNDERGRADUATE AND POSTGRADUATE

Giá trị học bổng: miễn trừ $3000 vào học phí.

Điều kiện: Đủ điều kiện về yêu cầu học tập và tiếng Anh và chấp nhận thư mời nhập học

VICE – CHANCELLOR’S ACADEMIC EXCELLENCE UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS

Giá trị học bổng: 50% học phí (Trừ chuyên ngành Medicine và Surgery)

Điều kiện:

 • Điểm ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) tối thiểu là 90 hoặc tương đương.
 • Là ứng viên quốc tế, có Visa Higher Education (Subclass 500).
 • Bắt đầu theo học trong năm 2019.
 • Đủ điều kiện về yêu cầu học tập và tiếng Anh và chấp nhận thư mời nhập học chương trình đại học của trường Western Sydney.

INTERNATIONAL UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS

Giá trị học bổng: $10,000 hoặc $5000 (trừ chuyên ngành Medicine, Surgery và Nursing).

Điều kiện:

 • Học bổng được trao dựa trên thành tích học tập của ứng viên đạt đươc trong năm 12 hoặc tương ứng với chương trình được công nhận bởi Western Sydney.
 • Đủ điều kiện về yêu cầu học tập và chấp nhận thư mời nhập học chương trình đại học của trường Western Sydney.

VICE – CHANCELLOR’S ACADEMIC EXCELLENCE POSGRADUATE SCHOLARSHIPS

Giá trị học bổng:

 • 25%: Ứng viên đạt GPA trên 5.95/7
 • 50%: Ứng viên đạt GPA trên 5.80/7 (Nộp đơn trước ngày 30.10.18).

Điều kiện: Đủ điều kiện về yêu cầu học tập và chấp nhận thư mời nhập học chương trình sau đại học của trường Western Sydney.

WESTERN SYDNEY INTERNATIONAL POSTGRADUATE SCHOLARSHIPS

Giá trị học bổng: trị giá $5000 hoặc $7000.

Điều kiện:

 • Dựa trên thành tích học tập của ứng viên.
 • Ứng viên nhận được thư mời nhập học không điều kiện tại Western Sydney.
 • Đủ điều kiện về yêu cầu học tập và chấp nhận thư mời nhập học chương trình sau đại học của trường Western Sydney.

Thông tin liên hệ Tư vấn Du học UniLink

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela