Đại học Western Sydney – Giới thiệu

 • Top 2% trường đại học hàng đầu thế giới (Times Higher Education 2018).
 • Thuộc top 100 trường đại học thành lập dưới 50 năm tốt nhất thế giới.
 • Chất lượng cơ sở vật chất, đào tạo 5 sao (QS Top Universities 2018).
 • Số 1 về mức độ hài lòng của nhân viên tại Sydney.

Học bổng Đại học Western Sydney

WESTERN SYDNEY INTERNATIONAL BURSARY – UNDERGRADUATE AND POSTGRADUATE

Giá trị học bổng: miễn trừ A$3000 vào học phí.

Điều kiện: Đủ điều kiện về yêu cầu học tập và tiếng Anh và chấp nhận thư mời nhập học

INTERNATIONAL UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS

Giá trị học bổng: A$10,000 hoặc A$5000 (trừ chuyên ngành Medicine, Surgery và Nursing).

Điều kiện:

 • Học bổng được trao dựa trên thành tích học tập của ứng viên đạt đươc trong năm 12 hoặc tương ứng với chương trình được công nhận bởi Western Sydney.
 • Đủ điều kiện về yêu cầu học tập và chấp nhận thư mời nhập học chương trình đại học của trường Western Sydney.

WESTERN SYDNEY INTERNATIONAL POSTGRADUATE SCHOLARSHIPS

Giá trị học bổng: trị giá A$5000 hoặc A$7000.

Điều kiện:

 • Dựa trên thành tích học tập của ứng viên.
 • Ứng viên nhận được thư mời nhập học không điều kiện tại Western Sydney.
 • Đủ điều kiện về yêu cầu học tập và chấp nhận thư mời nhập học chương trình sau đại học của trường Western Sydney.

HỌC BỔNG WESTERN SYDNEY – CAMPUS SYDNEY CITY

Sinh viên được nhận học bổng hàng năm A$7.500 hoặc A$5.000. (Đồng nghĩa với việc một sinh viên cử nhân ba năm có thể được trao học bổng trị giá lên tới A$22.500 trong suốt thời gian học.)

 • Học bổng phụ thuộc vào thành tích học tập của sinh viên.
 • Sinh viên sẽ tự động được xem xét học bổng khi nộp đơn vào học tại trường.

Thông tin liên hệ Tư vấn Du học UniLink

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela