TỔNG HỢP HỌC BỔNG DU HỌC ÚC NĂM 2017 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN NỔI TIẾNG

Học bổng du học Úc năm 2016

Trường

Bang

Campus chính

Học bổng

Giá trị

Thời hạn

Điều kiện

Australian Catholic University (ACU) Trường Đại học Quốc gia Sydney, Brisbane, Canberra, Ballarat và Melbourne Master of Finance Scholarship A$4000 2/2017 Nhập học các bậc Thạc sỹ tài chính với kết quả học tập từ 70% trở lên
Social Work Rural Placement Scholarship A$1500 3/2017, 5/2017 Nhập học tại Canberra campus. Sinh viên nhập học Cử nhân ngành Công tác Xã hội
Macquarie University  New South Wales – NSW Sydney Vice-Chancellor’s International Scholarship  A$5,000 2017 Điểm trung bình tương đương ATAR 90/100 hoặc 5.0/7.0
Macquarie University ASEAN Scholarship A$5,000 Hàng năm Là công dân các nước khối ASEAN, theo học chương trình On – campus năm 2017.
University of Wollongong  New South Wales – NSW Wollongong Undergraduate Excellence Scholarships (UES) 25% học phí 2017 Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Fifteen Partial Tuition Scholarships (Học bổng sau đại học) 25% học phí 2/2017, 7/2017, 10/2017 Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào chương trình thạc sỹ của trường
University of Technology Sydney (UTS)  New South Wales – NSW Sydney Undergraduate Academic Excellence Awards A$10,000 Hàng năm Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
The University of Sydney  New South Wales – NSW Sydney Dean’s Undergraduate Scholarship (International) A$5,000 môi năm, tối đa 4 năm Hàng năm Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Sydney Achievers International Scholarship A$10,000 mỗi năm 2017 Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Vice-Chancellor’s International Scholarships A$5,000 – A$40,000/ Năm đầu tiên 2017 Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Kent Institute Australia New South Wales – NSW Sydney Kent International Student Scholarship 35% tổng học phí 2017 GPA 7.0 trở lên, IELTS 6.0
Kent Bursary Scholarship 25% tổng học phí 2017 GPA 7.0 trở lên, IELTS 5.0
Academy of Information Technology (AIT) New South Wales – NSW Sydney Học bổng ngành Thiết kế đồ họa, Lập trình ứng dụng, 3D Animation, Thiết kế game, Dàn dựng film A$2,000/năm 2017 Nhập học thành công tại trường
Charles Sturt University New South Wales – NSW Albury, Bathurst, Wagga Wagga và Orange Charles Sturt Foundation A$3000 2017 Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Central Queensland University  Queensland – QLD Rockhampton Vice-Chancellor’s Scholarship 20% học phí 2017 Thành tích học tập xuất sắc GPA 7.5, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Queensland University of Technology  Queensland – QLD Brisbane Học bổng nhiều ngành nghề 25% – 50% học phí 2017 Thành tích học tập xuất sắc GPA 9.0, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Griffith University  Queensland – QLD Brisbane và Gold Coast Học bổng nhiều ngành nghề (Kinh doanh, Y tế, Giáo dục, Khoa học, Luật…) A$4000-A$10,000 3/2017, 7/2017, 10/2017 Thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
University of South Australia South Australia – SA Adelaide Vice Chancellor’s
International Excellence Scholarship
50% tổng học phí 2017 Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
International Merit Scholarship 25% học phí 2017 Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
The University of Adelaide  South Australia – SA Adelaide Adelaide International Undergraduate Scholarships (AIUS) 25% học phí 2/2017, 7/2017 Thành tích học tập xuất sắc, đạt 85% GPA, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
University of Tasmania  Tasmania – TAS Hobart Học bổng dành cho sinh viên quốc tế các ngành: Art, Business, Education, Health Science, Law, Engineer, Technology, Science 25% học phí 2017 Thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Deakin University Victoria – VIC Melbourne, Geelong và Warrnambool Deakin International Scholarship 25% học phí 2017 Thành tích học tập xuất sắc, đạt 65% GPA, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship 100%, 50% học phí 2017 Thành tích học tập xuất sắc, đạt 85% GPA, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Monash University  Victoria – VIC Melbourne Monash International Merit Scholarship Lên đến A$50,000 2017 Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Swinburne University of Technology  Victoria – VIC Melbourne – Swinburne International Excellence Scholarship – Undergraduate Lên đến A$43,000 2017 Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Swinburne International Excellence Scholarship – Postgraduate Lên đến A$17,000 2017 Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
La Trobe University  Victoria – VIC Melbourne Academic Excellence Scholarships A$10,000-A$20,000 2017 Thành tích học tập xuất sắc, đạt 85% GPA, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Undergraduate – Postgraduate regional campus scholarships Lên đến A$5,000 2017 Thỏa mãn yêu cầu đầu vào của trường
Curtin University  Western Australia – WA Perth Curtin International Scholarships – Merit Scholarship 25% học phí năm nhất 2017 Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Murdoch University  Western Australia – WA Perth Murdoch University Academic Excellence Awards A$5,000 2017 Thành tích học tập xuất sắc, đạt 75% GPA, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trường
Torrens University  South Australia – SA Adelaide Học bổng danh cho sinh viên quốc tế chương trình MBA 25% học phí chương trình MBA 2017 Thỏa mãn điều kiện nhập học của trường
James Cook University – Brisbane  Queensland – QLD Brisbane Bachelor Degree Scholarship 20% tổng học phí 2017 Thành tích học tập xuất sắc, đạt 80% GPA, thỏa mãn điều kiện đầu vào của trưởng
Bond University  Queensland – QLD Gold Coast International Student Scholarship Lên đến 50% tổng học phí 2017 Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
University of Queensland Queensland – QLD Brisbane Học bổng nhiều chuyên ngành cử nhân và thạc sỹ Lên đến 100% tổng học phí 2017 Thành tích học tập xuất sắc, thỏa mãn các điều kiện đầu vào của trường
The University of Melbourne  Victoria – VIC Melbourne International Undergraduate Scholarship 50% – 100% học phí hoặc A$10,000 2017 Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc