American Honors

Posts

Cao đẳng Pierce

Cao đẳng Pierce - Cơ hội vào đại học Stanford năm 18 tuổi

/
Cao đẳng Pierce là một trường Cao đẳng cộng đồng được thành lập năm 1967 tại thành phố Lakewood gần thành phố Seattle bang Washington, Mỹ.
Học bổng American Honors

Phỏng vấn trực tiếp học bổng American Honors

Phỏng vấn trực tiếp với đại diện chương trình trong thời gian 15 phút để có cơ hội nhận học bổng American Honors từ $500-$4000/năm.