American Honors

Posts

Cao đẳng Pierce

Cao đẳng Pierce - Cơ hội vào đại học Stanford năm 18 tuổi

/
Cao đẳng Pierce là một trường Cao đẳng cộng đồng được thành lập năm 1967 tại thành phố Lakewood gần thành phố Seattle bang Washington, Mỹ.