Portfolio Items

Nguyễn Minh Cường

Nguyễn Minh Cường - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Minh Cường đạt VISA du học Úc trường Kent Institute Australia.

Gia đình chú Nguyễn Nghĩa Thương- Úc - Khách du lịch

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng chú Nguyễn Nghĩa Thương và cô Bùi Thị Sen đã đạt VISA du lịch Úc.

Trần Thị Mỹ Kim - Úc - La Trobe University

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Mỹ Kim đạt VISA du học Úc trường Đại học La Trobe cùng học bổng 25% học phí.
Nguyễn Ngọc Khánh Tiên

Nguyễn Ngọc Khánh Tiên - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Ngọc Khánh Tiên đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Huỳnh Văn Măng

Gia đình chú Huỳnh Văn Măng – Úc – Khách du lịch

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng chú Huỳnh Văn Măng và cô Lưu Kim Hương đã đạt VISA du lịch Úc.

Hoàng Nhã Uyên - Úc - AIT

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Hoàng Nhã Uyên đạt VISA du học Úc Học viện Công nghệ AIT.

Lê Hoàng Nhân - Úc - AIT

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Lê Hoàng Nhân đạt VISA du học Úc Học viện Công nghệ AIT ngành Dàn dựng Film (Bachelor of Interactive Media specialising in Film).
Nguyễn Thái Bình

Nguyễn Thái Bình - Úc - Greenwich College

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thái Bình đạt VISA du học Úc trường Greenwich Management College – Sydney Campus.
Phạm Thị Thu Vân

Phạm Thị Thu Vân - Úc - Greenwich College

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Phạm Thị Thu Vân đạt VISA du học Úc trường Greenwich Management College - Melbourne Campus.