Posts

Logo Đại học Tasmania

Đại học Tasmania - University of Tasmania Australia

Đại học Tasmania - University of Tasmania (UTAS) là trường đại học lâu đời thứ 4 tại Úc và luôn nằm trong top những trường hàng đầu tại Úc.
Group of Eight

Nhóm Group of Eight (Go8) của Úc

Group of Eight là một liên minh gồm 8 viện đại học nghiên cứu của Úc. Nhiều trường trong nhóm này thuộc vào loại lâu đời nhất và lớn nhất của nước Úc

Portfolio Items

Phạm Thị Hương Giang - Úc - Torrens University

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Phạm Thị Hương Giang đạt VISA du học Úc trường Đại học Torrens.
Cấn Thị Hương Giang

Cấn Thị Hương Giang – Úc – Đại học Deakin

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Cấn Thị Hương Giang đạt VISA du học Úc trường Đại học Deakin.
Trần Đức Mạnh

Trần Đức Mạnh - Úc - SCU

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Đức Mạnh đạt VISA du học Úc trường Southern Cross University (SCU).
Nguyễn Hoàng Bích Trâm

Nguyễn Hoàng Bích Trâm - Úc - AIT

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Hoàng Bích Trâm đạt VISA du học Úc trường AIT ngành 3D Animation.
Đặng Xuân Ánh

Gia đình chú Đặng Xuân Ánh - Úc - Khách du lịch

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng cô Hồ Thị Mộng Xuân và chú Đặng Xuân Ánh đã đạt VISA du lịch Úc (Multiple Entries trong vòng 3 năm).
Dương Hoàng Lan Anh

Dương Hoàng Lan Anh - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Dương Hoàng Lan Anh đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Nguyễn Minh Cường

Nguyễn Minh Cường - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Minh Cường đạt VISA du học Úc trường Kent Institute Australia.