canada

Posts

CES

Du học Canada diện ưu tiên CES

CES là chương trình xét visa du học ưu tiên dành cho sinh viên du học tại các trường thuộc Hiệp hội các trường Cao đẳng và Học viện Canada.
Douglas College Logo

Trường Douglas College - British Columbia, Canada

Douglas College là một trong 45 trường cao đẳng, đại học tại Canada được tham gia chương trình CES (Canada Express Study) tại Việt Nam.
Lambton College Logo

Trường Lambton College - Ontario, Canada

Trường Lambton College là một trường cao đẳng nổi tiếng về công nghệ ứng dụng và kinh doanh tại thành phố Sarnia, Ontario, Canada.

Hệ thống giáo dục Canada

Canada là một trong những quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giớ tuy nhiên chi phí học tập tại lại thấp hơn so với các nước khác.

Portfolio Items

Nguyễn Ngọc Phúc Nguyên

Nguyễn Ngọc Phúc Nguyên - Canada - Fleming College

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Ngọc Phúc Nguyên đạt VISA du học Canada trường Fleming College.
Nguyễn Bảo Trung

Nguyễn Bảo Trung - Canada - Niagara College

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Bảo Trung đã đạt VISA du học Canada trường Niagara College.
Nguyễn Thị Minh Tâm

Nguyễn Thị Minh Tâm - Canada - Vancouver Island University

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Minh Tâm đạt VISA du học Canada trường Vancouver Island University.

Nguyễn Thị Thủy Tiên - Canada - Lambton College

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Thủy Tiên đạt VISA du học Canada trường Lambton College.