Posts

Dubai

Du học và trải nghiệm Dubai - Tại sao không?

SP Jain là trường Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh đẳng cấp thế giới với các cơ sở tại Sydney, Singapore và Dubai.

Portfolio Items

Lý Kim Trang

Lý Kim Trang - Singapore - SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Lý Kim Trang đạt IPA du học Singapore trường SP Jain với học bổng 75% tổng học phí.
Trần Thị Tánh

Trần Thị Tánh - Singapore - SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Tánh đạt IPA du học Singapore trường SP Jain.
Nguyễn Thành Danh

Nguyễn Thành Danh – Singapore – SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thành Danh đạt VISA du học trường SP Jain với mức học bổng lên tới 65% học phí.
Hồ Thanh Nguyên

Hồ Thanh Nguyên - Singapore - SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Hồ Thanh Nguyên đạt VISA du học trường SP Jain (Học bông 30% tổng học phí).
Nguyễn Hoàng Diệu Ánh

Nguyễn Hoàng Diệu Ánh - Dubai - SP Jain

Nguyễn Hoàng Diệu Ánh tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi và nguyên là sinh viên Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia TPHCM.
Đỗ Trọng Bảo Trân

Đỗ Trọng Bảo Trân – Dubai – SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Đỗ Trọng Bảo Trân đạt VISA du học trường SP Jain.
Trần Thị Ngoan

Trần Thị Ngoan - Singapore - SP Jain

UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Ngoan đạt IPA du học Singapore tại trường SP Jain chương trình MGB với học bổng 80% học phí.