ICMS

Posts

Du học ngành Quản lý khách sạn – Công việc hái ra tiền

Du học ngành Quản lý khách sạn. Hiện nay nền kinh tế đang chuyển dịch dần sang cách ngành dịch vụ. Một trong những ngành dịch vụ đang phát triển mạnh đó là dịch vụ khách sạn.
Thực tập hưởng lương tại icms

Thực tập hưởng lương tại ICMS

9 tháng thực tập hưởng lương tại ICMS, 1200 giờ thực tập, mức lương hơn 20 AUD sẽ giúp sv trau dồi kiến thức và kiếm được 1 khoản tiền lớn