ipa

Portfolio Items

Hoàng Thị Thùy Dung

Hoàng Thị Thùy Dung - Singapore - AMITY

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Hoàng Thị Thùy Dung đạt IPA du học Singapore trường Kinh doanh quốc tế AMITY.
Phan Thị Nhật Nhi

Phan Thị Nhật Nhi - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Phan Thị Nhật Nhi đạt IPA du học Singapore trường Nhà hàng Khách sạn SHRM.
Tôn Nữ Thị Uyên Nghi

Tôn Nữ Thị Uyên Nghi - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Tôn Nữ Thị Uyên Nghi đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo - Singapore - PSB Academy

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Thảo đạt IPA du học Singapore trường PSB Academy.
Nguyễn Lê Hoàng Long

Nguyễn Lê Hoàng Long - Singapore - Kaplan Singapore

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Lê Hoàng Long đạt IPA du học tại Học viện Kaplan Singapore.
Nguyễn Thị Diệp

Nguyễn Thị Diệp - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Diệp đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Phạm Thị Tú Trinh

Phạm Thị Tú Trinh - Singapore - Kaplan Singapore

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Phạm Thị Tú Trinh đạt IPA du học tại Học viện Kaplan Singapore.
Lý Thị Kiều My

Lý Thị Kiều My – Singapore – PSB Academy

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Lý Thị Kiều My đạt IPA du học Singapore trường PSB Academy.
Phan Thị Trà

Phan Thị Trà - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Phan Thị Trà đạt IPA du học Singapore trường SHRM.