Kent Institute Australia

Posts

Kent Institute Australia

Kent Institute Australia - Học viện Kent Úc

Học viện KENT luôn áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, thực tiễn nhằm giúp sinh viên có thể đáp ứng tố yêu cầu công việc khi tốt nghiệp.
Du học Úc chi phí rẻ

Du học Úc chi phí rẻ cùng Học viện Kent Australia

Du học Úc chi phí rẻ cực kì dễ dàng với sự hỗ trợ và ưu đãi của Học viện Kent (KIBT) - KIBT toạ lạc tại trung tâm hai thành phố là Sydney và Melbourne.

Portfolio Items

Nguyễn Công Đạt

Nguyễn Công Đạt - Úc - Kent

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Công Đạt đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Trần Thị Tường Vy

Trần Thị Tường Vy - Úc - Kent Institute

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Tường Vy đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Huỳnh Thị Anh Đào

Huỳnh Thị Anh Đào - Úc - Kent Institute

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Huỳnh Thị Anh Đào đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Lê Ngọc Anh

Lê Ngọc Anh - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Lê Ngọc Anh đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Nguyễn Văn Hậu

Nguyễn Văn Hậu - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Văn Hậu đạt VISA du học Úc trường Kent Australia ngành Accounting.
Nguyễn Nguyên Dung

Nguyễn Nguyên Dung - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Nguyên Dung đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Phan Bảo Hân

Phan Bảo Hân - Úc - Kent Australia

Công ty tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Phan Bảo Hân đạt visa du học Úc trường Kent Australia ngành Quản trị kinh doanh.