Kent

Posts

Kent Institute Australia

Kent Institute Australia - Học viện Kent Úc

Học viện KENT luôn áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, thực tiễn nhằm giúp sinh viên có thể đáp ứng tố yêu cầu công việc khi tốt nghiệp.

Portfolio Items

Mai Ngọc Anh Thư

Mai Ngọc Anh Thư - Kent Institute - Úc

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Mai Ngọc Anh Thư đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Châu Hoàng Bảo Dung

Châu Hoàng Bảo Dung - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Châu Hoàng Bảo Dung đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Dương Hoàng Lan Anh

Dương Hoàng Lan Anh - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Dương Hoàng Lan Anh đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Nguyễn Minh Cường

Nguyễn Minh Cường - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Minh Cường đạt VISA du học Úc trường Kent Institute Australia.
Nguyễn Ngọc Khánh Tiên

Nguyễn Ngọc Khánh Tiên - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Ngọc Khánh Tiên đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Trần Thị Phi Dao

Trần Thị Phi Dao - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Phi Dao đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Nguyễn Ngọc Long Phụng

Nguyễn Ngọc Long Phụng - Úc - Kent Institute Australia

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Ngọc Long Phụng đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.
Lê Trung Tín

Lê Trung Tín – Úc – Kent Institute

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Lê Trung Tín đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.