nim

Posts

kỹ sư xây dựng tại Nim

Chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng tại NIM - Học viện Quản Lý Nanyang Singapore

Chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng tại NIM, Học viện Quản Lý Nanyang, học viên tư thục duy nhất tại Singapore được đào tạo chương trình này.

Portfolio Items

Bùi Thị Minh Thảo

Bùi Thị Minh Thảo - Singapore - NIM

Công ty tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Bùi Thị Minh Thảo đạt IPA du học Singapore trường NIM ngành Quản trị nhà hàng khách sạn.