SHRM

Posts

Trường Nhà hàng Khách sạn SHRM: Final year Top up Degree

Trường Nhà hàng Khách sạn SHRM - Chương trình Final Year Top Up Degree dành cho sinh viên đã tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên muốn liên thông đại học.
trường cao đẳng SHRM

Trường Nhà hàng Khách sạn SHRM - Singapore

/
Trường Cao đẳng SHRM tại Singapore là trường chuyên về ngành quản trị du lịch khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp này.

Portfolio Items

Trần Thanh Bình - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thanh Bình đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Nguyễn Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Hoàng Gia Bảo - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Hoàng Gia Bảo đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Nguyễn Khánh Tú

Nguyễn Khánh Tú - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Khánh Tú đạt VISA du học Singapore trường SHRM.
Nguyễn Thị Kim Loan

Nguyễn Thị Kim Loan - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Kim Loan đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Nguyễn Thị Hương Ly

Nguyễn Thị Hương Ly - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Hương Ly đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
TRAN-Thi-Minh-Huyen

Trần Thị Minh Huyền - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Minh Huyền đạt IPA du học Singapore trường Nhà hàng khách sạn SHRM.
NGUYEN-Thi-Thuy-Quynh

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đạt IPA du học Singapore trường SHRM.