SHRM

Posts

trường cao đẳng SHRM

Trường Nhà hàng Khách sạn SHRM - Singapore

/
Trường Cao đẳng SHRM tại Singapore là trường chuyên về ngành quản trị du lịch khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp này.
trường cao đẳng SHRM

Học bổng toàn phần SHRM Singapore 2017

Chương trình học bổng toàn phần SHRM Singapore 2017 chuyên ngành Quản lý Nhà hàng Khách sạn, cơ hội thực tập có lương 1000 SGD/tháng.

Portfolio Items

Phan Thị Nhật Nhi

Phan Thị Nhật Nhi - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Phan Thị Nhật Nhi đạt IPA du học Singapore trường Nhà hàng Khách sạn SHRM.
Tôn Nữ Thị Uyên Nghi

Tôn Nữ Thị Uyên Nghi - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Tôn Nữ Thị Uyên Nghi đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Nguyễn Thị Diệp

Nguyễn Thị Diệp - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Diệp đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Phan Thị Trà

Phan Thị Trà - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Phan Thị Trà đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Nguyễn Ngô Phương Thanh

Nguyễn Ngô Phương Thanh - Singapore - SHRM

Công ty tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Ngô Phương Thanh đạt IPA du học Singapore tại trường SHRM – Singapore.
Nguyễn Nam Anh

Nguyễn Nam Anh - Singapore - SHRM

Công ty tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Nam Anh đạt IPA du học Singapore tại trường SHRM – Singapore.
Trần Ngọc Khả Hân

Trần Ngọc Khả Hân - Singapore - SHRM

Công ty tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Ngọc Khả Hân đạt IPA du học Singapore tại trường SHRM – Singapore.