Singapore

Posts

trường cao đẳng SHRM

Trường Nhà hàng Khách sạn SHRM - Singapore

/
Trường Cao đẳng SHRM tại Singapore là trường chuyên về ngành quản trị du lịch khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp này.

Trường Nhà hàng Khách sạn SHRM: Final year Top up Degree

Trường Nhà hàng Khách sạn SHRM - Chương trình Final Year Top Up Degree dành cho sinh viên đã tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên muốn liên thông đại học.
SP Jain

Cơ hội nhận học bổng toàn phần từ trường SP Jain

Cơ hội nhận học bổng cử nhân của SP Jain - 1 chương trình 3 điểm đến (SINGAPORE, DUBAI, SYDNEY) - Giá trị học bổng lên đến 100% học phí.

Portfolio Items

Trương Giang Thắng

Trương Giang Thắng - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trương Giang Thắng đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Hoàng Thị Nương

Hoàng Thị Nương - Singapore - LSBF

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Hoàng Thị Nương đạt IPA du học Singapore trường LSBF (London School of Business and Finance).

Trần Thanh Bình - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thanh Bình đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Nguyễn Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Hoàng Gia Bảo - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Hoàng Gia Bảo đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Nguyễn Khánh Tú

Nguyễn Khánh Tú - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Khánh Tú đạt VISA du học Singapore trường SHRM.
Nguyễn Thị Kim Loan

Nguyễn Thị Kim Loan - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Kim Loan đạt IPA du học Singapore trường SHRM.