Singapore

Posts

SIM GE LOGO

SIM GE - Tổ chức giáo dục hàng đầu Singapore

SIM Global Education (SIM GE) do các trường đại học hàng đầu và xếp hạng uy tín từ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Úc cung cấp.

Portfolio Items

Nguyễn Thị Hương Ly

Nguyễn Thị Hương Ly - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Hương Ly đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Trần Thị Tánh

Trần Thị Tánh - Úc- SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Tánh đạt VISA du học Úc trường SP Jain với học bổng 50% tổng học phí.
TRAN-Thi-Minh-Huyen

Trần Thị Minh Huyền - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Minh Huyền đạt IPA du học Singapore trường Nhà hàng khách sạn SHRM.
NGUYEN-Thi-Thuy-Quynh

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đạt IPA du học Singapore trường SHRM.

Trần Diệu Linh - Singapore - LSBF

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Diệu Linh đạt IPA du học Singapore trường LSBF (London School of Business&Finance)

Lê Thị Trúc Linh - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Lê Thị Trúc Linh đạt IPA du học Singapore trường SHRM.

Quách Mỹ Lan - Singapore - LSBF

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Quách Mỹ Lan đạt VISA du học Singapore trường London School of Business & Finance (LSBF).

Nguyễn Văn Hải - Singapore - PSB Academy

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Văn Hải đạt IPA du học Singapore trường PSB Academy.