SP Jain

Posts

SP Jain

Cơ hội nhận học bổng toàn phần từ trường SP Jain

Cơ hội nhận học bổng cử nhân của SP Jain - 1 chương trình 3 điểm đến (SINGAPORE, DUBAI, SYDNEY) - Giá trị học bổng lên đến 100% học phí.
SP Jain

SP Jain - Một trong những trường kinh doanh tốt nhất thế giới

/
SP JAIN là trường Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh đẳng cấp thế giới với các cơ sở đào tạo tại Dubai, Singapore và Sydney.

Portfolio Items

Trần Thị Tánh

Trần Thị Tánh - Úc- SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Tánh đạt VISA du học Úc trường SP Jain với học bổng 50% tổng học phí.
Lý Kim Trang

Lý Kim Trang - Singapore - SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Lý Kim Trang đạt IPA du học Singapore trường SP Jain với học bổng 75% tổng học phí.
Nguyễn Thành Danh

Nguyễn Thành Danh - Úc - SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng anh Nguyễn Thành Danh đạt VISA du học Úc trường SP Jain với học bổng 65% học phí.
Nguyễn Hoàng Diệu Ánh

Nguyễn Hoàng Diệu Ánh - Úc - SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Hoàng Diệu Ánh đạt VISA du học Úc trường SP Jain.
Nguyễn Thành Danh

Nguyễn Thành Danh – Singapore – SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thành Danh đạt VISA du học trường SP Jain với mức học bổng lên tới 65% học phí.
Hồ Thanh Nguyên

Hồ Thanh Nguyên - Singapore - SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Hồ Thanh Nguyên đạt VISA du học trường SP Jain (Học bông 30% tổng học phí).
Nguyễn Hoàng Diệu Ánh

Nguyễn Hoàng Diệu Ánh - Dubai - SP Jain

Nguyễn Hoàng Diệu Ánh tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi và nguyên là sinh viên Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia TPHCM.