THSS

Posts

The Hotel School Sydney Logo

The Hotel School Sydney - Melbourne Úc

The Hotel School Sydney (Viết tắt là THSS, có campus tại Melbourne) là sự kết hợp độc đáo giữa Đại Học Southern Cross và tập đoàn Mulpha Úc.

Portfolio Items

Trần Thị Thanh Thảo

Trần Thị Thanh Thảo - Úc - The Hotel School Sydney

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Thanh Thảo đạt VISA du học Úc trường The Hotel School - Sydney.