Posts

Đại học Torrens Australia

Học bổng cử nhân kinh doanh đại học Torrens 2017-2018

Torrens University Australia trân trọng thông báo tìm kiếm các sinh viên ưu tú để trao Học bổng Cử Nhân Kinh Doanh đại học Torrens 2017 – 2018 giúp các em đạt các mục tiêu sự nghiệp.
torrens

Học bổng các chuyên ngành sức khỏe đại học Torrens 2017

Torrens University Australia trân trọng thông báo Chương Học bổng các Chuyên ngành Sức khoẻ đại học Torrens cho kỳ nhập học thứ 2, 2017.
Đại học Torrens Australia

Trường Đại học Torrens Australia

/
Đại học Torrens Australia (TUA) là một trường đại học hiện đại nằm trong số các trường thuộc hệ thống đào tạo đại học công lập Australia.

Portfolio Items

Nguyễn Ngọc Linh Đan

Nguyễn Ngọc Linh Đan - Úc - Torrens University

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Ngọc Linh Đan đạt VISA du học Úc trường Đại học Torrens tại cơ sở Adelaide

Phạm Thị Hương Giang - Úc - Torrens University

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Phạm Thị Hương Giang đạt VISA du học Úc trường Đại học Torrens.

Nguyễn Hồ Vân Anh - Úc - APM College

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Hồ Vân Anh đạt VISA du học Úc trường APM College. APM College là đối tác trực tiếp của trường Đại học Torrens.
Nguyễn Nhật Hào

Nguyễn Nhật Hào - Úc - Torrens University

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Nhật Hào đạt VISA du học Úc trường Đại học Torrens.
Nguyễn Ngọc Phương Trinh

Nguyễn Ngọc Phương Trinh - Úc - Đại học Torrens

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Ngọc Phương Trinh đạt VISA du học Úc trường Đại học Torrens Australia.
Trần Thị Mỹ Ý

Trần Thị Mỹ Ý - Úc - APM College

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Mỹ Ý đạt VISA du học Úc trường APM College.