VISA

Portfolio Items

Trần Thị Tánh

Trần Thị Tánh - Úc- SP Jain

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Tánh đạt VISA du học Úc trường SP Jain với học bổng 50% tổng học phí.
TRAN-Thi-Minh-Huyen

Trần Thị Minh Huyền - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Minh Huyền đạt IPA du học Singapore trường Nhà hàng khách sạn SHRM.
NGUYEN-Thi-Thuy-Quynh

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đạt IPA du học Singapore trường SHRM.

Lê Văn Hòa - Úc - Đại học Griffith

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Lê Văn Hòa đạt VISA du học Úc trường Đại học Griffith, ngành Engineering.

Trần Diệu Linh - Singapore - LSBF

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Diệu Linh đạt IPA du học Singapore trường LSBF (London School of Business&Finance)

Lê Thị Trúc Linh - Singapore - SHRM

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Lê Thị Trúc Linh đạt IPA du học Singapore trường SHRM.
Nguyễn Công Đạt

Nguyễn Công Đạt - Úc - Kent

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Công Đạt đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.

Quách Mỹ Lan - Singapore - LSBF

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Quách Mỹ Lan đạt VISA du học Singapore trường London School of Business & Finance (LSBF).
Nguyễn Ngọc Phúc Nguyên

Nguyễn Ngọc Phúc Nguyên - Canada - Fleming College

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Ngọc Phúc Nguyên đạt VISA du học Canada trường Fleming College.