VISA

Portfolio Items

Nguyễn Thị Kim Hương

Nguyễn Thị Kim Hương - Canada - Brock University

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Kim Hương đạt VISA du học Canada trường Brock University.
Tạ Thành Huân

Tạ Thành Huân - Canada - High School

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng em Tạ Thành Huân đạt VISA du học Canada chương trình High school tại Ontario.
Đặng Hà My

Đặng Hà My - Úc - Kent Institute

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Đặng Hà My đạt VISA du học Úc trường Kent Australia cùng học bổng 30% học phí.
Lý Kim Ngọc

Lý Kim Ngoc - Úc - CSU

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Lý Kim Ngọc đạt VISA du học Úc trường Đại học Charles Sturt (CSU).
Lê Thảo Hiền

Lê Thảo Hiền - Úc - ICMS

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Lê Thảo Hiền đạt VISA du học Úc trường ICMS.

Phan Đan Thy - Úc - High School

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng bạn Phan Đan Thy đạt VISA du học Úc chương trình cấp 3 tại thành phố Sydney bang NSW.
Nguyễn Hà Kiều Anh

Nguyễn Hà Kiều Anh - Úc - Swinburne University

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Hà Kiều Anh đạt VISA du học Úc trường Đại học Swinburne.
Nguyễn Thị Thanh Đào

Nguyễn Thị Thanh Đào - Úc - Southern Cross University

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Thanh Đào đạt VISA du học Úc trường Đại học Southern Cross.
Hứa Quốc Tiến

Hứa Quốc Tiến - Úc - Federation University

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Hứa Quốc Tiến đạt VISA du học Úc trường Federation University.