Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thành Đạt đạt VISA du học Anh trường Đại học Middlesex.

Đại học Middlesex nổi tiếng với chương trình giảng dạy chất lượng cao, những nghiên cứu tạo ra sự khác biệt thực sự đối với cuộc sống, những tiến bộ mang tính thực tiễn và cải tiến để áp dụng với các ngành kinh doanh. Đây là một trong lựa chọn ưu tiên của các bạn sinh viên khi lựa chọn du học Anh là chặng đường kế tiếp của mình.

Các chuyên ngành đào tạo: Kinh tế, Luật, Nghệ thuật và Thiết kế, Khoa học sinh học và Môi trường, Tin học và Công nghệ thông tin, Nghệ thuật Nhạc kịch, Khoa học sức khoẻ và Thể thao, Truyền thông, Khoa học xã hội, Giáo dục, Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh, Đầu tư tài chính, Luật, Máy tính, Ngôn ngữ và Dịch thuật, Kỹ thuật, Triết học……

Ưu thế mạnh nhất của Đại học Middlesex là các ngành mang tính chất nghệ thuật cũng như sáng tạo như: Khiêu vũ thể thao (Hạng 4 toàn nước Anh), nghệ thuật và thiết kế (Hạng 6) ,thời trang và may mặc (Hạng 14). Ngoài ra, truyền thông (Hạng 7) và các ngành về kinh tế kinh doanh (Hạng 29) cũng là những ngành rất ưu thế của Đại học Middlesex.