Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng em Nguyễn Thị Hồng Ngọc đã đạt VISA du học Úc chương trình phổ thông tại thành phố Sydney bang NSW.