Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng em Nguyễn Thị Ngọc Minh đạt VISA du học Canada chương trình High school tại Ontario.