• Trần Thị Thúy Vy

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Thúy Vy đạt VISA du học Úc trường SAIBT (South Australian Institute of Business and Technology).

SAIBT logo

Viện Kinh doanh và Công nghệ Nam Úc  – South Australian Institute of Business and Technology (SAIBT) là một phần của Tập đoàn Navitas toàn cầu, một tổ chức giáo dục toàn cầu được quốc tế công nhận với hơn 100 trường cao đẳng và cơ sở trên toàn thế giới. Trong hơn 16 năm, viện đã thu hẹp thành công khoảng cách học thuật và tiếng Anh, cung cấp mức độ cao về chất lượng học tập và hỗ trợ cho sinh viên đại diện cho nhiều quốc gia từ khắp nơi trên thế giới.

SAIBT cung cấp đầy đủ các pathway để sinh viên học lên chương trình cấp bằng cử nhân tại UniSA (University of South Australia). Các sinh viên được học tập và nghiên cứu trong các lớp học nhỏ và mức độ hỗ trợ học tập và cá nhân cao từ các giảng viên đại học có trình độ.