Đại học Nicosia

Trường đại học Nicosia – Đảo Síp

Đại học Nicosia (UNIC) là trường đại học lớn nhất ở Cộng hòa Síp (Cyprus) và là trường đại học lớn nhất tại Nam Âu giảng dạy bằng tiếng Anh.