Tại Australia – Úc có rất nhiều các trường đại học, học viện với chất lượng đào tạo tốt, ranking cao và nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Học phí chưa học bổng của các trường đại học tại Úc hiện tại thấp nhất vào khoảng hơn 14,000AUD/ năm và trung bình khoảng 20,000AUD/ năm tùy trường.

Tìm trường tại Australia


Tìm trường theo bang
Khoảng học phí
Dưới 200 triệu đồng/năm
200 đến 300 triệu đồng/năm
300 đến 400 triệu đồng/năm
400 đến 500 triệu đồng/năm
500 đến 600 triệu đồng/năm
Trên 600 triệu đồng/năm