Tại Australia – Úc có rất nhiều các trường đại học, học viện với chất lượng đào tạo tốt, ranking cao và nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Học phí chưa học bổng của các trường đại học tại Úc hiện tại thấp nhất vào khoảng hơn 14,000AUD/ năm và trung bình khoảng 20,000AUD/ năm tùy trường.

Tìm trường tại Australia


[wd_asp elements='search,settings' ratio='100%,100%' id=7]
[wd_asp elements='results' ratio='100%' id=7]