Du học Ireland bậc trung học

Du học Ireland bậc trung học – Giới thiệu

Visa của bậc trung học thuộc loại long-term visa D. Du học sinh chỉ có thể học tại trường trung học Tư Thục. Và du học sinh bắt buộc phải thông qua các tổ chức giám hộ chính thức. Sinh viên có thể chọn hình thức ở Bán trú (Days school) hoặc Nội trú (Boarding School). Sinh viên hoàn thành trung học tại Ireland có thể tiếp tục bậc Cử Nhân tại Irealand và UK (thông qua UCAS)

Học sinh trung học cơ sở (Junior Cycle) sẽ học từ 9-11 môn, sau 3 năm sẽ thi Junior Certificate Exam. Họ sinh sẽ bắt đầu bậc trung học phổ thông (Senior Cycle) vào 15 tuổi, học từ 6-8 môn. Năm học đầu tiên của bậc phổ thông được gọi là “Transition Year”. Học sinh sẽ được học các môn kĩ năng để phát triển bản thân, giao tiếp xã hội, và kĩ năng nghề bên cạnh các môn học chính khóa. Học sinh THPT bắt buộc phải hoàn thành ít nhất 6 môn để tiếp tục học lên Cử Nhân ở cái trường Third-level Education (Giáo dục đại học).

Du học Ireland bậc trung học – Kỳ nhập học và học phí

Kỳ nhập học bậc trung học duy nhất tại Ireland là kỳ nhập học tháng 9. Du học sinh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ vào đầu tháng 4 để kịp đăng ký học và xin VISA  cho kì nhập học tháng 9.

Học phí

  • Học phí một năm cho chương trình trung học tại Ireland dao động từ 13,000 EUR – 30,000 EUR tùy thuộc vào trường, và các dịch vụ trường cung cấp
  • Các trường Boarding School học phí hàng năm dao động từ 12,000 EUR – 17,000 EUR. Các nhiều hình thức boarding school khác nhau 5 day-boarding (sinh viên sẽ ở với gia đình bản xứ mỗi cuối tuần), 7 day-boarding (sinh viên sẽ ở với gia đình bản xứ một tuần/tháng) và 12 day-boarding (sinh viên sẽ ở với gia đình bản xứ mỗi hai tuần/lần).

Thông tin liên hệ Tư vấn Du học UniLink

Nếu bạn cần thêm thông tin du học Ireland, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela