Hệ thống văn bằng Úc

Hệ thống văn bằng Úc – AQF

Hệ thống văn bằng Úc

Điểm khác biệt giữa hệ thống giáo dục Australia với các nước khác là Hệ thống văn bằng Úc – Australian Qualification Framework – AQF. AQF được thiết lập năm 1995, là hệ thống phân chia 17 bằng cấp quốc gia thành 3 lĩnh vực khác nhau. Tất cả các bằng cấp trong hệ thống AQF giúp bạn lên kế hoạch cho việc học lên cao và nghề nghiệp của mình.

 • Phổ thông (Schools)
 • Giáo dục và đào tạo nghề  (TAFE and private providers),
 • Giáo dục đại học và sau đại học

AQF quan trọng vì những lý do sau

 • Cung cấp hệ thống rõ ràng giữa các cấp học
 • Cho phép sinh viên dễ dàng chuyển từ một bậc học này qua một bậc cao hơn
 • Tạo điều kiện để một đơn vị giáo dục hiểu rõ cấp độ bằng cấp của một đơn vị khác, qua    đó xây dựng một hệ thống công nhận tín chỉ phù hợp
 • Xác định rõ cấp độ visa của một du học sinh quốc tế khi muốn học tại Úc

Nếu bạn đang theo học chương trình có bằng cấp trong hệ thống AQF, điều đó đồng nghĩa với việc cơ sở đào tạo của bạn được Chính phủ cấp phép và được công nhận trên toàn quốc, và bằng cấp, chứng trong hệ thống AQF của bạn là bằng cấp thật.

Học chuyển tiếp – giáo dục linh hoạt và các chương trình đào tạo chuyển tiếp

Các bằng cấp trong Hệ thống Văn Bằng Úc (Australian Qualifications Framework – AQF) có thể liên kết với nhau trong nhiều chương trình chuyển tiếp từ phổ thông, dạy nghề lên đại học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và công việc. Các chương trình liên kết mang tính đa ngành được bố trí như sau:

 • Liên kết và Chuyển đổi tín chỉ (Articulation and Credit Transfer) – cho phép liên kết các chương trình đào tạo và chuyển tín chỉ từ các trường dạy nghề có đăng ký lên các cơ sở đào tạo và trường đại học;
 • Công nhận kỹ năng có trước (RPL) – cho phép người học lấy tín chỉ thông qua việc đánh giá kiến thức và kỹ năng đạt được từ trước qua quá trình giáo dục, đào tạo, làm việc và kinh nghiệm sống của họ.

Một số ví dụ về chương trình chuyển tiếp giữa các trường TAFE hoặc từ TAFE lên đại học:

 • Có thể học các khóa TAFE ở cấp độ cao hơn sau khi hoàn tất các khóa học thấp hơn như Chứng chỉ I, nhiều khóa được thiết kế như một khóa ‘tiền tuyển dụng’ (‘pre-employment’).
 • Các khóa TAFE có thể liên kết lên đại học do có thể chuyển thành tín chỉ. Đối với các sinh viên tốt nghiệp TAFE muốn học tiếp lên đại học, đa số đều nhận được RPL liên quan đến khóa TAFE trước đó.
 • Các sinh viên tốt nghiệp đại học có thể đăng ký học một khóa TAFE để đáp ứng một số kỹ năng làm việc hoặc tích lũy tín chỉ để học lên cao hơn.

Trường hợp bạn đã có bằng cấp?

Các trường đại học và giáo dục đào tạo hướng nghiệp Úc sẽ xem xét học vấn trước đây và những kỹ năng của bạn nếu có liên quan đến khoá học bạn đăng ký (hệ thống RPL). Trong vài trường hợp bạn đã có một số kỹ năng đã được dạy trong chương trình học thì bạn có thể rút ngắn chương trình học.

Bằng cấp nước ngoài được xem xét đánh giá tương đương bằn cấp của Úc dựa trên tài liệu hướng dẫn của NOOSR (Cơ quan Quốc gia về Công nhận kỹ năng). Cần lưu ý: các bằng cấp nước ngoài sẽ không được công nhận nếu chỉ căn cứ vào tên của bằng cấp. Tiêu chuẩn của khoá học, thời lượng học, nội dung học và một số yếu tố khác chính là cơ sở đánh giá bằng cấp của bạn. Một số trường hợp có thể yêu cầu NOOSR giúp đỡ khi xem xét bằng cấp nước ngoài. Cũng có những trường hợp dù bằng cấp của bạn không được đánh giá tương đương với bằng cấp của Úc nhưng bạn vẫn được xem xét miễn giảm một số môn học hoặc tín chỉ trong chương trình học tại Úc.