Học bổng RMIT Melbourne: học bổng trị giá lên tới 10,000AUD

RMIT University hiện có rất nhiều gói học bổng dành riêng cho sinh viên Châu Á, cụ thể như sau:
Academic Excellence Scholarship for Southeast Asia

 • Trị giá: AU$10,000 – cấp một lần.
 • Số lượng: có hạn
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2021
 • Yêu cầu hồ sơ:
  • Là công dân các nước Indonesia, Thailand, Phillipines, Malaysia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos or Brunei.
  • GPA tối thiểu đạt 7.0/10; và đạt yêu cầu đầu vào của khóa chính.
  • Không phải là học sinh của RMIT trước đó.
  • Dành cho học sinh nhập học tháng 2/2021 cho bất kỳ chương trình đào tạo của RMIT (bao gồm ELICOS và Higher Degree by Research).

STEMM Merit Scholarship for Southeast Asia

 • Trị giá: AU$10,000 – cấp 1 lần.
 • Số lượng: có hạn
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2021 cho kỳ tháng 2/2021 và 31/05/2021 cho kỳ tháng 7/2021.
 • Yêu cầu hồ sơ:
  • Là công dân các nước Indonesia, Thailand, Phillipines, Malaysia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos or Brunei.
  • GPA tối thiểu đạt 7.0/10; và đạt yêu cầu đầu vào của khóa chính.
  • Không phải là học sinh của RMIT trước đó.
  • Dành cho học sinh nhập học kỳ tháng 2 và tháng 7/2021 (bao gồm chương trình cử nhân, master của thuộc các trường RMIT school Engineering Health, Biomedical Sciences và Science).

Thông tin chi tiết học bổng xem tại đây.