VISA du học Úc

Để học tập tại Úc, bạn cần đăng ký nhập học với trường và làm thủ tục xin visa du học sinh với Chính Phủ. Các bước thực hiện như sau:

* Chọn khóa học và chọn trường

 • Nộp đơn xin nhập học đến trường.
 • Nhận và chấp thuận Thư Mời Nhập Học của trường.
 • Nhận Thư Xác Nhận Đăng Ký Khóa Học (CoE) – Làm thủ tục xin visa du học sinh.

* Bạn cần đáp ứng một số yêu cầu khác của trường và cơ quan cấp visa, bao gồm

 • Các yêu cầu về học thuật.
 • Các yêu cầu về Tiếng Anh.
 • Chứng minh tài chính để hỗ trợ việc học của bạn.
 • Bảo hiểm sức khỏe dành cho sinh viên quốc tế.

* Các mức độ xét duyệt thị thực đối với du học sinh Việt Nam

Mức độ xét duyệt đơn xin thị thực du học được căn cứ theo hộ chiếu mà du học sinh đang có và loại hình đào tạo của khóa học chính mà du học sinh đăng ký học Các mức độ xét duyệt hiện tại dành cho đương đơn mang hộ chiếu Việt Nam như sau:

Các diện thị thực du học

Mức độ xét duyệt

(Assessment level – AL)

Diện thị thực 570 (Khóa học ELICOS riêng biệt) – Independent ELICOS AL 3
Diện thị thực 571 (Khối phổ thông) – Schools AL 2
Diện thị thực 572 (Giáo dục và Đào tạo nghề) – Vocational Education and Training AL 3
Diện thị thực 573 (Giáo dục Đại học) – Higher Education AL 1
Diện thị thực 573 (Giáo dục Đại học) – trong trường hợp kế hoạch học tập bao gồm hai hoặc nhiều khóa học (gói khóa học) thì thị thực 573 sẽ được xét duyệt theo mức độ xét duyệt cao nhất áp dụng cho bất cứ khóa học nào trong gói khóa học (trừ trường hợp học Anh ngữ ELICOS) AL 2
Diện thị thực 574 (Nghiên cứu sinh) – Postgraduate research AL 1
Diện thị thực 575 (Không cấp bằng) – Non-Award. AL 3
Diện thị thực 576 (Học bổng Chính phủ / Bộ quốc phòng) – AusAID/ Defence AL 2

Đương đơn xin thị thực du học có thể nộp đơn xin đi học hai hoặc nhiều khóa học trên cùng một thị thực du học. Trường hợp này gọi là “gói khóa học”. “Gói khóa học” có nghĩa là khi đường đơn xin thị thực du học kết hợp một hoặc nhiều khóa học ban đầu với khóa chính. Những du học sinh này nộp đơn xin thị thực theo diện phù hợp với khóa học chính.

Nếu du học sinh chỉ đi học một khóa học thì mức độ xét duyệt thị thực sẽ căn cứ theo hộ chiếu mà đương đơn được cấp diện thị thực phù hợp với khóa học đó

Nếu du học sinh nộp đơn xin thị thực cho một gói khóa học thì mức độ xét duyệt áp dụng cho khóa học ban đầu của đương đơn sẽ ảnh hưởng đến các yêu cầu mà du học sinh cần đáp ứng. Trong trường hợp mức độ xét duyệt của khóa học ban đầu cao hơn mức độ xét duyệt của khóa học chính (ngoại trừ trường hợp các khóa học Anh ngữ) thì du học sinh được xét duyệt dựa trên các yêu cầu cần chứng minh của mức độ xét duyệt cao nhất trong gói khóa học.

Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch Australia (DIAC) có những yêu cầu về tài chính mà bạn phải đáp ứng để nhận được visa du học sinh. Bên dưới là bảng hướng dẫn về những yêu cầu mà bạn phải đáp ứng để học ở Australia.

 • Bạn – $18,610
 • Chồng/ vợ bạn – $6,515
 • Đứa con đầu tiên của bạn – $3,720
 • Mỗi đứa con tiếp theo – $2,790

(Theo  http://www.immi.gov.au)

Tùy từng trường hợp khác nhau mà các giấy tở cần phải nộp sẽ có sự khác biệt. Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin về việc xin Visa du học Úc