Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng em Hoàng Tú đã đạt VISA du học Úc chương trình phổ thông tại trường Corinda State High School – Bang Queensland. Chúc em và gia đình nhiều sức khỏe và thành công.