Công ty tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Ngân Giang đậu Visa du học Mỹ tại trường Cao đẳng Cộng đồng Portland bang Oregon, Mỹ. Mặc dù gia đình em đã có giấy tờ bảo lãnh khá lâu nhưng với khả năng học tập, ngoại ngữ tốt cùng sự kiên định cũng như quyết tâm, em đã thành công ngay lần phỏng vấn VISA du học đầu tiên của mình.

Nguyễn Ngân Giang