Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Linh đạt VISA du học Mỹ đại học CIBU bang California.

Logo011_cibu

CIBU – Đại học Kinh doanh Quốc tế California (California International Business University) được thành lập vào năm 1995 với tên gọi trường Quốc tế Quản lý (International School of Management – ISM) hoạt động như một công ty phi lợi nhuận. Trong năm 2008, trường được chính thức đưa Chương trình bậc Tiến Sĩ vào giảng dạy và đổi tên thành Đại học Kinh doanh Quốc tế California như ngày nay. Đến năm 2015, trường Đại học CIBU liên kết với trường Đại học Niels Brock (Thành lập năm 1881, một trong những trường Đại học lớn nhất của Đan Mạch) để trở thành Đại học Niels Brock CIBU