Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng chị Nguyễn Thị T. U. đạt VISA du học MBA tại trường Cape Breton University, Canada.

Cape Breton University

Cape Breton University (CBU)

Đại học Cape Breton University (CBU) là một trường công lập tại thành phố Sydney, tỉnh bang Nova Scotia, Canada. Đây là cơ sở đào tạo Đại học duy nhất trong Vùng Cape Breton và trên Đảo Cape Breton.

Toạ lạc tại thành phố Sydney, bang Nova Scotia, Canada. Sydney là thành phố đông dân thứ 2 sau Thủ phủ Halifax. Nova Scotia cũng là tỉnh bang có nhiều chương trình định cư cởi mở và khuyến khích sinh viên quốc tế nhập cư sau khi tốt nghiệp. Đại học Cape Breton hiện là nơi học tập và nghiên cứu của hơn 5.500 sinh viên toàn thời gian và bán thời gian trong đó có hơn 2.000 sinh viên quốc tế đại diện cho hơn 50 quốc gia.


CBU CUNG CẤP CHÍN LOẠI HỌC BỔNG ĐẦU VÀO CHÍNH DỰA TRÊN ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA SINH VIÊN/HỌC SINH. SINH VIÊN/HỌC SINH CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH 90% TRỞ LÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ TỪ C$10.000 (ORPHA THAYER-SCOTT) ĐẾN C$24.000 (CỦA CHANCELLOR) TRONG THỜI GIAN BỐN NĂM. CÁC HỌC BỔNG ĐẦU VÀO KHÁC TỪ C$500 ĐẾN C$2.000 CŨNG LUÔN ĐƯỢC TRAO CHO SINH VIÊN HÀNG NĂM.