• Phương Hoa

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng em Phương Hoa đã đạt VISA du học Úc chương trình phổ thông tại bang Queensland.

01 Australia

Giáo dục phổ thông tại Úc (Tiểu học và Trung học)

Giáo dục phổ thông trên toàn nước Úc là tương tự nhau, chỉ có những khác biệt nhỏ giữa các bang và vùng lãnh thổ. Giáo dục phổ thông (tiểu học và trung học) là bắt buộc trong độ tuổi từ sáu đến mười sáu (Năm 1 đến Lớp 9 hoặc 10).

Secondary School (Trường phổ thông trung học)

Hầu hết các học sinh quốc tế đến Úc để học trung học đều học lớp 11 và 12, thông thường với ý định tiếp tục học lên cao tại một cơ sở giáo dục đại học của Úc. Sau khi hoàn thành thành công Lớp 12, học sinh được cấp Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông. Ở Úc, mỗi Bang đặt cho bằng cấp này một tên khác nhau, nhưng tất đều biểu thị cùng một trình độ học vấn và được công nhận trên toàn lãnh thổ nước Úc. Một số trường cũng cung cấp các chương trình phổ thông quốc tế như Tú tài Quốc tế- International Baccalaureate (IB) như một giải pháp thay thế cho chứng chỉ tốt nghiệp lớp 12.