• Richard

Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng em Richard đạt visa du học hè ngắn hạn tại Canada, tháng 06/2023.

Canada

Bậc học tiểu Học và trung học tại Canada

Cái trường tiểu học và trung học tại Canada giảng dạy kết hợp giữa văn hóa và tiếng Anh. Hiện nay có nhiều trường trung học công lập Canada đã tiếp nhận học sinh quốc tế.

Các thông tin cơ bản cần biết:

  • Trường tiểu học tại Canada giảng dạy từ lớp 1 – 6
  • Trường trung học tại Canada giảng dạy từ lớp 7 – 12 ở hầu hết các tỉnh, ngoại trừ Quebec dạy từ lớp 7 tới lơp 11
  • Năm học tại Canada bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 6 tương tự như tại Việt Nam
  • Bằng Trung học (High School Diploma) của Canada được công nhận trên toàn thế giới.
  • Tại các trường đều hỗ trợ học sinh quốc tế hội nhập bằng các chương trình English as a Second Language (ESL) và French as a Second Language (FSL)
  • Chi phí cho một năm học tại các trường công lập từ 10,500 CAD tới 23,000 CAD (Bao gồm cả tiền học và tiền ở homestay, ăn ở)
  • Chi phí cho một năm học tại các trường tư thục từ 35,000 CAD tới 65,000 CAD (Bao gồm cả tiền học và tiền ở homestay, ăn ở)