Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Yến Vân đạt VISA du học Úc trường Navitas English, tháng 01/2023.

Logo Navitas

Navitas English cung cấp chương trình Tiếng Anh độc lập (Independent Elicos), cho phép học viên có thể đăng ký chương trình Tiếng Anh từ 40 đến 50 tuần mà chưa cần phải đăng ký các khóa học Higher Education. Ngoài ra với lợi thế không cần phải chứng minh tài chính, giúp cho sinh viên tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ.