Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Hồ Thị Hồng Lê đạt VISA du học Canada trường St. Lawrence College.

St. Lawrence College Logo

Giới thiệu về St. Lawrence College

  • Là trường cao đẳng công lập được thành lập vào năm 1967
  • Đào tạo hơn 8.000 sinh viên chính quy toàn thời gian và hơn 22.000 sinh viên bán thời gian
  • Khoảng 800 sinh viên quốc tế đến từ 40 quốc gia khác nhau, môi trường học tập và giảng dạy bằng tiếng Anh
  • Cung cấp 85 chương trình học bao gồm đào tạo hệ cao đẳng, hệ đại học, hệ sau đại học và các chứng chỉ khác
  • Ba khu học xá nằm trong khu kinh tế phía Đông Ontario – là cộng đồng an toàn, xinh đẹp với mức sống cao, hai cơ sở liên kết nằm tại thành phố Toronto và Vancouver.
  • 86,5% sinh viên ra trường có việc làm – theo thống kê của Ontario College KPI năm 2017, đứng thứ 3 trong danh sách các trường Cao đẳng tại Ontario (OntarioCollege)
  • Cơ hội chuyển tiếp tín chỉ sang các trường đại học ở Canada, Australia, Barbados, Ireland, Mexico, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Scotland, Thụy Điển và nhiều nước khác.
  • Chỉ có 3 cấp bậc tiếng Anh ESL