Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Hoàng Kiều Linh đạt VISA du học Úc trường Kent Australia.

Kent Institute Australia

Học viện KENT AUSTRALIA – được thành lập tại Sydney, Australia vào năm 1989. Với hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, Kent Australia luôn áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, gắn liền với thực tiễn nhằm giúp sinh viên có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc khi tốt nghiệp.

Chương trình học bổng hấp dẫn từ Kent Institute Australia trong năm 2019. Giá trị lên đến 30% tổng học phí.

Chuyên ngành đào tạo Cử nhân của Học viện Kent Úc – Kent Institute Australia 

  • Quản trị kinh doanh (Management)
  • Hệ thống thông tin (Information Systems)
  • Marketing
  • Kế toán (Accounting)