Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Bảo Trung đã đạt VISA du học Canada trường Niagara College ngành International Business.

Niagara College được thành lập năm 1967 tại tỉnh Ontario, Canada. Với hơn 50 năm kinh nghiệm giảng dạy, Niagara College luôn áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, gắn liền với thực tiễn nhằm giúp sinh viên có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc khi tốt nghiệp.

Hiện tại, trường Niagara College đang là nơi học tập và nghiên cứu của khoảng 9,000 sinh viên trong đó có khoảng 500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới bao gồm cả Việt Nam. Niagara College hiện có 3 campus chính tại tỉnh Ontario, Canada. Niagara College cung cấp khoảng 100 khóa học với mức học phí khoảng trên dưới C$13,000/năm tùy ngành.