Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Hoàng Thiên Phúc đạt VISA du học Úc trường Đại học Western Sydney.

Western Sydney University

Western Sydney University được thành lập vào những năm 1989 và có nhiều cơ sở khắp Sydney, bang New South Wales, Úc. Trường hiện có hơn 45.000 sinh viên đang học tập và nghiên cứu.

Là một trường đại học hiện đại, Western Sydney University không ngừng đổi mới các phương pháp tiếp cận đương đại đối với các hoạt động giảng dạy và học tập. Trường có liên kết chặt chẽ với những Viện nghiên cứu và các cơ sở trong ngành để đảm bảo tài liệu học tập luôn được cập nhật và bắt kịp những vấn đề đang diễn ra trong thực tế. Hầu hết các chương trình đào tạo của trường đều có những phần thực hành, do vậy sinh viên sẽ có rất nhiều cơ hội để tích lũy những kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều trường hợp thực tế thông qua các bài tập tình huống hoặc các giờ thực hành tại những cơ sở hiện đại của trường.

Đại học Western Sydney nằm trong top 500 trường đại học trên thế giới theo bảng xếp hạng QS.