Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng gia đình sinh viên Đăng Nguyên đạt VISA du học Canada trường Concordia University, tháng 01/2024. Nguyên sẽ du học Canada cùng gia đình tại một trong những trường Đại học lớn nhất tại Quebec, Canada.

Trường Đại học Concordia University – Giới thiệu

Concordia University là một trường đại học công lập chuyên nghiên cứu các ngành công nghệ, được thành lập vào năm 1974 tại thành phố Montreal, tỉnh Quebec, Canada. Trường có hai cơ sở chính là cơ sở Sir George Williams và cơ sở Loyola, nằm cách nhau khoảng 7 km và cách trung tâm thành phố Toronto khoảng 550 km. Trường có hơn 50.000 sinh viên, trong đó có hơn 9.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 150 quốc gia.

Trường đào tạo các chương trình tiếng Anh, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại bốn khoa lớn, bao gồm: Khoa Nghệ thuật và Khoa học, Khoa Kinh doanh John Molson, Khoa Kỹ thuật và Khoa học Máy tính Gina Cody, và Khoa Giáo dục. Trường nổi tiếng với các chương trình đào tạo sáng tạo, thực tiễn và liên kết trong môi trường học tập hiện đại và đa dạng. Trường cũng có hợp tác với nhiều tổ chức và doanh nghiệp lớn trên thế giới, tạo cơ hội cho sinh viên nghiên cứu, thực tập và làm việc tại các lĩnh vực tiên tiến.