Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Thị Tú Quyên đạt VISA du học Úc trường Kent Australia chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Kent Institute Australia

Giới thiệu Học viện Kent Australia

Học viện KENT AUSTRALIA – được thành lập tại Sydney, Australia vào năm 1989. Với hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, Kent Australia luôn áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, gắn liền với thực tiễn nhằm giúp sinh viên có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc khi tốt nghiệp.