Công ty tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Huỳnh Đại Phú đậu Visa du học Úc tại Học viện KENT – Úc. Huỳnh Đại Phú là sinh viên có quốc tịch Hàn Quốc với tên tiếng Hàn là Yoon Taeho. Với thành tích học tập tốt cùng với nền tảng tiếng Anh vượt trội, em đã trở thành sinh viên đầu tiên trong năm được nhận học bổng 20% từ học viện KIBT.

Kent Institute Australia

Học viện KENT AUSTRALIA – được thành lập tại Sydney, Australia vào năm 1989. Với hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, Kent Australia luôn áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, gắn liền với thực tiễn nhằm giúp sinh viên có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc khi tốt nghiệp.