định cư tại New Zealand

Hệ thống tính điểm định cư tại New Zealand

New Zealand PR Points là một hệ thống giúp Chính phủ New Zealand tìm được những người có thể đến định cư và làm việc tại New Zealand.