EDUTRUST

Chứng nhận Edutrust là chứng nhận tự nguyện được quản lý bởi Hội đồng giáo adục tư nhân cho các tổ chức giáo dục tư nhân ở Singapore. http://www.cpe.gov.sg

Mặc dù EduTrust là chứng nhận tự nguyện nhưng nó là một trong những điều kiện tiên quyết mà các tổ chức giáo dục tư nhân (PEI) tuyển sinh viên Quốc tế phải có để có thể xin student pass (thẻ visa sinh viên) cho sinh viên quốc tế theo quy định của Cục di trú Singapore.

Chứng nhận cung cấp các phương tiện tốt hơn cho các Cơ sở giáo dục tư nhân để phân biệt mình đã đạt được những tiêu chuẩn cao hơn trong lĩnh vực quản lý và dịch vụ giáo dục.

Các loại chứng nhận EduTrust

Tuỳ thuộc vào sự xếp hạng của họ trong lĩnh vực quản lý, cung cấp dịch vụ giáo dục, Các cơ sở giáo dục tư nhân có thể nhận được một trong những chứng nhận EduTrust sau đây.

Chứng nhận

Điểm

Thời hạn

Đặc điểm

EduTrust Star 750 và cao hơn 4 years Giải thưởng này được trao cho một tổ chức giáo dục tư nhân vì có thành tích rất xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực chính của quản lý và cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng. nhãn hiệu này cũng là một biểu tượng của sự công nhận cho những nỗ lực cải thiện bền vững trong tổ chức
EduTrust 600 – 749 4 years Giải thưởng này được trao cho một tổ chức giáo dục tư nhân đạt được những thành tích đáng khen ngơị trong các lĩnh vực quan trọng của quản lý và cung cấp các dịch vụ giáo dục.
EduTrust Provisional 500 – 599 1 year Giải thưởng này được trao cho một tổ chức giáo dục tư nhân đã đạt được một mức tối thiểu ở các khu vực trọng điểm về quản lý và cung cấp các dịch vụ giáo dục. Trong việc chấp nhận các giải thưởng, tổ chức thừa nhận sự cần thiết phải cải thiện phương thức quản lý hiện tại của nó và các quy định dịch vụ, và phấn đấu để đạt được điều này

 Đối với các tổ chức giáo dục tư nhân đạt giải thưởng EduTrust Provisional có giá trị một năm, họ phải đạt được các giải thưởng EduTrust (tức là ít nhất 600 điểm)  ở lần gia hạn thứ hai của họ, nếu không sẽ mất hiệu lực giấy chứng nhận. Do đó, các giải thưởng EduTrust Provisional chỉ được cung cấp cho các tổ chức giáo dục tư nhân cho tối đa là hai lần liên tiếp.

Đối với các tổ chức giáo dục tư nhân không đạt được chứng nhận EduTrust họ có thể nộp hồ sơ lại sau 3 tháng kể từ ngày có kết quả của lần nộp hồ sơ trước.

Các trường tư (PEIs) khi tham gia EDUTRUST phải đáp ứng một số yêu cầu bắt buộc như:

+ Xếp hạng Tài chính

+ Chính sách Bảo vệ học phí (FPS)

+ Thực hiện chính sách Bảo vệ học phí.

+ Cung cấp Bảo Hiểm Y tế

+ Thực hiện đầy đủ các điều kiện và điều khoản của EDUTRUST

Một điểm đáng chú ý trong  EDUTRUST là khung bảo vệ học phí sinh viên (FPS) nhằm bảo vệ sinh viên tránh trường hợp Trường tư đó bị phá sản hay rủi ro bất ngờ. Học phí sinh viên đã đóng sẽ được hoàn lại cho nhưng phần học chưa học đến, góp phần nâng cao danh tiếng của Singapore như một nơi cung cấp xuất săc Giáo dục tư nhân trong việc bảo vệ lợi ích cho cả sinh viên Singapore và sinh viên Quốc tế.

Tất cả các trường tư thục tại Singapore chỉ có thể cấp bằng mang tên của trường đến cấp cao nhất là Advanced Diploma, còn các cấp bậc Đại học và Cao học trường phải liên kết với một trường  nước ngòai để cấp bằng cho sinh viên. Để có thể liên kết với các trường nước ngoài trong việc đưa chương trình giảng dạy vào Singapore và cấp bằng cho sinh viên thì các trường tư thục phải đăng ký với ERF.

EDUTRUST chỉ bảo vệ quyền lợi về học phí của học sinh (ngoại trừ các phụ phí khác) và đảm bảo về chất lượng quản lý của trừơng cũng như các dịch vụ cung cấp cho học sinh tại trường chứ không phải chứng nhận bảo đảm về chất lượng bằng cấp, giảng dạy của trường. Do đó, chất lượng của tấm bằng sẽ tùy thuộc vào trường nước ngoài đó.

5 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Trường Cao đẳng SHRM trước đây còn gọi là Trường quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng SHRM. Trường đã đào tạo những sinh viên đầu tiên tham gia trong chương trình Advanced Diploma về Quản lý Khách sạn vào tháng Giêng năm 2008. Đến năm 2010, lứa sinh viên đầu tiên của trường đã tốt nghiệp chương trình Advanced Diploma đã tốt nghiệp và đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường tuyển dụng ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Trường cũng được công nhận bởi tổ chức EduTrust. […]

  2. […] Trường Cao đẳng SHRM trước đây còn gọi là Trường quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng SHRM. Trường đã đào tạo những sinh viên đầu tiên tham gia trong chương trình Advanced Diploma về Quản lý Khách sạn vào tháng Giêng năm 2008. Đến năm 2010, lứa sinh viên đầu tiên của trường đã tốt nghiệp chương trình Advanced Diploma đã tốt nghiệp và đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường tuyển dụng ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Trường cũng được công nhận bởi tổ chức EduTrust. […]

  3. […] Trường Cao đẳng SHRM trước đây còn gọi là Trường quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng SHRM. Trường đã đào tạo những sinh viên đầu tiên tham gia trong chương trình Advanced Diploma về Quản lý Khách sạn vào tháng Giêng năm 2008. Đến năm 2010, lứa sinh viên đầu tiên của trường đã tốt nghiệp chương trình Advanced Diploma đã tốt nghiệp và đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường tuyển dụng ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Trường cũng được công nhận bởi tổ chức EduTrust. […]

  4. […] Trường Cao đẳng SHRM trước đây còn gọi là Trường quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng SHRM. Trường đã đào tạo những sinh viên đầu tiên tham gia trong chương trình Advanced Diploma về Quản lý Khách sạn vào tháng Giêng năm 2008. Đến năm 2010, lứa sinh viên đầu tiên của trường đã tốt nghiệp chương trình Advanced Diploma đã tốt nghiệp và đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường tuyển dụng ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Trường cũng được công nhận bởi tổ chức EduTrust. […]

  5. […] Trường Cao đẳng SHRM trước đây còn gọi là Trường quảng lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng SHRM. Trường đã đào tạo những sinh viên đầu tiên tham gia trong chương trình Advanced Diploma về Quản lý Khách sạn vào tháng Giêng năm 2008. Đến năm 2010, lứa sinh viên đầu tiên của trường đã tốt nghiệp chương trình Advanced Diploma đã tốt nghiệp và đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường tuyển dụng ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Trường cũng được công nhận bởi tổ chức EduTrust. […]

Comments are closed.